Värdera valfritt företag för endast SEK 6.995 ex moms. Mer information hittar du genom att klicka här »Vad ingår vid ett företagsköp?

Varumärke, personal, tillgångar osv. Allt beror på vad man avtalar om och om man gör ett inkråmsförvärv eller att köpa hela företaget. Inkråmsförvärv eller att köpa ”hela företaget”? Att göra ett inkråmsförvärv betyder att man betalar för t.ex.: Maskiner, inventarier, kunder, patent – verksamheten fortsätter som vanligt, fast med en ny ägare. Om man köper hela företaget, då får man med sig allt såsom t.ex. personal, fastighet (om sådan äges), hyresåtagande, kontrakt osv.

Sitemap