Värdera valfritt företag för endast SEK 6.995 ex moms. Mer information hittar du genom att klicka här »Skatt och juridik vid ett företagsköp

Juridik – överlåtelseavtal, ekonomisk/juridisk genomlysning, gåveobrev, reverser. Vad du köper är ett bolags fulla historia, om dessa termer känns som rena grekiskan, kontakta en jurist som hjälper dig med se till att minimera misstagen. De flesta fallgroparna kan undvikas vid en s.k. due diligence som är en period då du får undersöka det tilltänkta företaget. Du får då möjlighet att kontrollera avtal, bokföring, lokaler och produkter. Denna process kan ses som ett sätt att ”lära känna” bolaget samtidigt som du undviker att hamna i framtida fallgropar.

Skatt – Själva köpet innebär inga skattepåföljder, såvida företaget du köper inte gör ett negativt resultat. Då har du möjlighet att kvitta dina vinster mot det andra företagets förluster. Annars uppstår först skattekonsekvenser den dagen du säljer företaget.

Sitemap