Värdera valfritt företag för endast SEK 6.995 ex moms. Mer information hittar du genom att klicka här »Pris och värde är två olika saker när du skall köpa ett företag

Värdet är en kvalificerad bedömning av ett företags värde – mellan kunniga oberoende parter som inte är tvingade till att köpa företaget. Avvikelser kan bero på, synergier, förhandlingsskicklighet, konkurrenssituation.

Pris är resultatet av en förhandling mellan två parter.

Sitemap