Värdera valfritt företag för endast SEK 6.995 ex moms. Mer information hittar du genom att klicka här »Möjliga synergier vid ett företagsköp

Att fusionera med ett annat företag kan innebära att två företag tillsammans kan skapa s.k. synergier. Detta är när 1 + 1 = 3. En synergi kan t.ex. vara att man delar på ett datasystem, ekonomi och personalfunktioner, gemensam säljorganisation, lokal osv.

Sitemap