Värdera valfritt företag för endast SEK 6.995 ex moms. Mer information hittar du genom att klicka här »Hur mycket skall jag betala för ett företag?

Skicket på företaget bestämmer företagets värde och skicket kan beaktas ur flera aspekter: Lönsamhet, ordning på bokföring, lokaler, investeringsbehov, kundstock, patent, förpliktelser, garantiåtagande m.m. Vill du veta mer om vad som driver ett företags värde kan du läsa mer www.företagsvärdering.org (där kan du även värdera företaget du vill köpa).

Sitemap