Värdera valfritt företag för endast SEK 6.995 ex moms. Mer information hittar du genom att klicka här »Goodwill vid ett företagsförvärv

Goodwill uppstår när det finns en skillnaden mellan köpesumman och eget kapital på det företag man köper. Goodwill i sig är inget farlig och blir efter förvärvet en post på balansräkningen. Denna kan skrivas ned om företaget du köpt plötsligt minskar i värde. Goodwill bestäms genom en förvärvsanalys och detta kan du be din revisor upprätta åt dig i samband med förvärvet.

Sitemap