Värdera valfritt företag för endast SEK 6.995 ex moms. Mer information hittar du genom att klicka här »Att kontrollera inför ett företagsförvärv:

  • Kontrollera bokföring
  • Balansräkning och resultaträkning, är en ögonblicksbild utav företaget och är i sig ingen sanning. Mycket kan ha hänt…
  • Garantier, förpliktelser och åtagande – Detta undviks genom att säljare vid i köpeavtalet lämnar garantier för att det inte finns några garantier osv. Och åtar sig att betala dessa vid det fall de ändå skulle inträffa.
  • Nyetablerade starkare konkurrenter osv.
  • Vid inkråmsförvärv – kontrollera leasing av t.ex. maskiner – belånade, återtagandebehåll osv
  • Kan finnas företagsinteckning – se till att säljarens bank godkänner osv

Läs mer om att hitta Bolag till salu (extern länk)
Läs mer om att sälja företag (extern länk)
Läs mer om bolagsvärdering och att värdera bolag (extern länk)
Hitta företag till försäljning eller företagsmäklare (extern länk)
Mäklare med företag till salu, främst i Stockholm (extern länk)

Sitemap