Värdera valfritt företag för endast SEK 6.995 ex moms. Mer information hittar du genom att klicka här »

Om att köpa företag och att genomföra ett företagsförvärv

Att köpa ett företag kan vara ett effektivt sätt att skapa tillväxt men det kan även vara ett sätt att komma åt nya marknader, kunder, minska konkurrens eller att skapa sig dominans inom en marknad. Idag finns en uppsjö av företag som kan tänkas vara, företag till salu och som står inför ett generationsskifte. I texten nedan sammanfattas de vanligaste frågorna om du skall köpa ett bolag eller som kan vara bra att veta om du t.ex. är en "vetgirig" entreprenör som törstar efter kunskap.


Motiv till att köpa ett företag

Förvärv skall vara ett komplement inte huvudsaken. Man kan t.ex. köpa ett företag till salu om detta företag t.ex. har en produkt som man vill sälja inom sin organisation eller om man t.ex. köper en distributionsorganisation som kan sälja ens egna produkter. Ett annat motiv kan t.ex. vara att man vill bli ledande inom sitt område eftersom det generellt är mycket enklare att vara en stor aktör än en liten.

Anledningar till att ett företag kan vara till salu?

Beroende på vem som initierar köpet – kan det ibland vara lämpligt att ställa sig frågan om till vilken anledning ett företaget är till salu. Man bör vara på sin vakt om ett företag har varit till salu en längre tid eller att flera köpare tidigare har dragit sig ur en uppköpsprocess eller att företaget har bytt ägare ofta osv.

Bra anledningar (om det finns sådana?):

 • Generationsskifte
 • Avsaknad på kapital för att genomföra nödvändiga investeringar
 • Brist på kompetens
 • Synergier, dvs era företag är bättre tillsammans än var för sig

Dåliga anledningar (kolla upp!):

 • Förlorat viktig kund/kunder
 • Åkt på revision/ skattetillägg
 • Stora skulder/ betalningsanmärkningar
 • Utpressade/ utsatta för rån
 • Starkare konkurrenter som nyligen etablerat sig på samma plats osv

Hur mycket skall jag betala för ett företag?

Skicket på företaget bestämmer företagets värde och skicket kan beaktas ur flera aspekter: Lönsamhet, ordning på bokföring, lokaler, investeringsbehov, kundstock, patent, förpliktelser, garantiåtagande m.m. Vill du veta mer om vad som driver ett företags värde kan du läsa mer www.företagsvärdering.org (där kan du även värdera företaget du vill köpa).

Pris och värde är två olika saker när du skall köpa ett företag

Värdet är en kvalificerad bedömning av ett företags värde – mellan kunniga oberoende parter som inte är tvingade till att köpa företaget. Avvikelser kan bero på, synergier, förhandlingsskicklighet, konkurrenssituation.

Pris är resultatet av en förhandling mellan två parter.

Vad ingår vid ett företagsköp?

Varumärke, personal, tillgångar osv. Allt beror på vad man avtalar om och om man gör ett inkråmsförvärv eller att köpa hela företaget. Inkråmsförvärv eller att köpa ”hela företaget”? Att göra ett inkråmsförvärv betyder att man betalar för t.ex.: Maskiner, inventarier, kunder, patent – verksamheten fortsätter som vanligt, fast med en ny ägare. Om man köper hela företaget, då får man med sig allt såsom t.ex. personal, fastighet (om sådan äges), hyresåtagande, kontrakt osv.

Finansiering vid ett företagsköp

Eget kapital, lån, aktier, belåning – du bör ha en ”vettig” fördelning mellan eget kapital och lånat kapital. Vid ett fastighetsförvärv behöver du normalt sätt ca 25% eget kapital. Vid köp av ett företag bör du ha minst 50% i eget kapital i rena cash. Råkar du va en ”jäkel” på att beskriva ditt case för banken så kan du slippa gå in med så mycket. Du kan även finansiera genom en nyemission eller genom en kapitalanskaffning.

Goodwill vid ett företagsförvärv

Goodwill uppstår när det finns en skillnaden mellan köpesumman och eget kapital på det företag man köper. Goodwill i sig är inget farlig och blir efter förvärvet en post på balansräkningen. Denna kan skrivas ned om företaget du köpt plötsligt minskar i värde. Goodwill bestäms genom en förvärvsanalys och detta kan du be din revisor upprätta åt dig i samband med förvärvet.

Möjliga synergier vid ett företagsköp

Att fusionera med ett annat företag kan innebära att två företag tillsammans kan skapa s.k. synergier. Detta är när 1 + 1 = 3. En synergi kan t.ex. vara att man delar på ett datasystem, ekonomi och personalfunktioner, gemensam säljorganisation, lokal osv.

Hur köper jag ett företag – tillvägagångssätt?

Beror på storlek. Ju större företaget är, desto större chans finns att du gör ett dyrt misstag, och t.ex. betalar för mycket, missar viktiga avtalspunkter/juridiska aspekter, skattekonsekvenser osv. Oftast kostar finansiell hjälp först när ett avtal är påskrivet och du kan få mycket gratisinformation fram till dess – utnyttja detta.

 • Litet förvärv – Kontakta ägaren och genomför förvärvet själv
 • Litet till mellanstort förvärv – Kontakta en företagsförmedling eller företagsförmedlare
 • Mellanstort till stort förvärv – Kontakta finansiell rådgivare

Skatt och juridik vid ett företagsköp

Juridik – överlåtelseavtal, ekonomisk/juridisk genomlysning, gåveobrev, reverser. Vad du köper är ett bolags fulla historia, om dessa termer känns som rena grekiskan, kontakta en jurist som hjälper dig med se till att minimera misstagen. De flesta fallgroparna kan undvikas vid en s.k. due diligence som är en period då du får undersöka det tilltänkta företaget. Du får då möjlighet att kontrollera avtal, bokföring, lokaler och produkter. Denna process kan ses som ett sätt att ”lära känna” bolaget samtidigt som du undviker att hamna i framtida fallgropar.

Skatt – Själva köpet innebär inga skattepåföljder, såvida företaget du köper inte gör ett negativt resultat. Då har du möjlighet att kvitta dina vinster mot det andra företagets förluster. Annars uppstår först skattekonsekvenser den dagen du säljer företaget.

Att kontrollera inför ett företagsförvärv:

 • Kontrollera bokföring
 • Balansräkning och resultaträkning, är en ögonblicksbild utav företaget och är i sig ingen sanning. Mycket kan ha hänt…
 • Garantier, förpliktelser och åtagande – Detta undviks genom att säljare vid i köpeavtalet lämnar garantier för att det inte finns några garantier osv. Och åtar sig att betala dessa vid det fall de ändå skulle inträffa.
 • Nyetablerade starkare konkurrenter osv.
 • Vid inkråmsförvärv – kontrollera leasing av t.ex. maskiner – belånade, återtagandebehåll osv
 • Kan finnas företagsinteckning – se till att säljarens bank godkänner osv

Läs mer om att hitta Bolag till salu (extern länk)
Läs mer om att sälja företag (extern länk)
Läs mer om bolagsvärdering och att värdera bolag (extern länk)
Hitta företag till försäljning eller företagsmäklare (extern länk)
Mäklare med företag till salu, främst i Stockholm (extern länk)

Sitemap